De Andere Kant van de Muur

Steeds meer kerken besteden aandacht aan de visie van de Palestijnse predikant Munther Isaac. HIj is de auteur van het boek ‘De Andere Kant van de Muur’. Zo heeft de Doopsgezinde gemeente in Groningen een cursus georganiseerd rondom het boek.

Munther Isaac is predikant in de Geboortekerk in Bethlehem. Rond kerst gaat het vaak over het Bethlehem van lang geleden, maar hoe is het om daar nu als christen te leven? Welke bewegingsvrijheid heb je nog als je slachtoffer bent van geweld en onderdrukking? 

Dit zijn vragen en geluiden vanaf de andere kant van de muur die momenteel dwars door Bethlehem loopt. Ze zijn in het licht van het 75-jarig bestaan van de staat Israël extra relevant. Zeker nu de ontwikkelingen van de afgelopen weken (en dus ná de publicatie van dit boek) pijnlijk laten zien dat vrede op aarde ver weg is. Tijdens deze Theologische Verdieping luisteren we naar die andere kant van de muur en wat dat ons geloof te zeggen heeft. Let op, het accent ligt op het theologisch appel en niet op de historische of politieke duiding van het conflict.”

https://doopsgezindengroningen.nl/agenda/cursus-de-andere-kant-van-de-muur/