Dan maak je maar zin…

Er is in onze samenleving sprake van een merkwaardige paradox. De belangstelling voor zingevingsvragen en spiritualiteit neemt allengs toe. Maar de gevestigde instituties die zich hiermee van oudsher bezighouden, hebben het moeilijker dan ooit. Waar dat aan ligt? Wie zal het zeggen?

Meer →