Hoofdredactie

Drs. Rinus van Warven specialiseerde zich ondermeer in cultuurfilosofie, (pastorale) psychologie en levensbeschouwelijke communicatie. Hij is naast uitgever ook freelance werkzaam als pastor/ redacteur/publicist/journalist.

De wereld van zingeving en spiritualiteit kun je samenvatten in een drietal levensvragen: Wie ben ik echt? Wat is de juiste verhouding tot mensen, dieren en planten om me heen? En hoe verhoud ik mij tot een mogelijke Bron die aan dit Leven ten grondslag ligt? Rinus’ belangstelling voor deze vragen zorgden in zijn journalistieke carriere voor duizenden interviews over de relatie tussen de wereld van de levensbeschouwing enerzijds en de vele honderden werelden van cultuur, media, sport, politiek, kerk, theater anderzijds.

Van Warven’s carrière valt samen met een zeer turbulente periode in de geschiedenis van religie en levensbeschouwing. Het is de tijd waarin er onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer aandacht komt voor het gesprek tussen de religies. Van Warven’s grote passie is het ontwikkelen en doorgeven van de kennis over de verschillende culturen en levensbeschouwingen die de wereld rijk is. En als het even kan wil Rinus ook een bijdrage leveren aan het versterken van de verstandhouding tussen de levensbeschouwingen om zo een harmonieuzere samenleving te bereiken.

Van Warven is een bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Van Warven staat garant voor een boeiende ochtend, middag of avond. Hij weet de meest boeiende, maar soms stevige thema’s altijd te verluchtigen door zijn humor en zijn relativeringsvermogen.