Verhalen van een hemelventer

Eigenlijk zijn het drie boeken. Een boek met overwegingen over de Schepping. Een boek met beschouwingen over o.m. de Bergrede, het Onze Vader en de Tien Woorden. En een boek vol causerieën over van alles en nog wat in en om de

Meer →

Inspiratie door Bijbelse profeten

“Godsdiensten en religieuze tradities zijn nog altijd sterk aanwezig in de samenleving,” zo betoogt dr. Tjerk de Reis in zijn recensie van het boek ‘Religie als actuele kwestie’ van vrijzinnig hoogleraar Rick Benjamins. “Vaak niet meer als alom aanwezig gegeven, maar als

Meer →

Het kleine goede doen

Je leest het regelmatig: een verkeersongeluk met doden. Het raakt je, maar al snel vraagt een ander artikel in de krant je aandacht. Hoe diep ingrijpend een ongeluk is voor nabestaanden, voel je bij lezing van De troost van het kleine goede

Meer →

Recensie : De ziel van Catharina

Drie generaties worstelden met Joodse identiteit  Na haar onderduikperiode werd Catharina Keizer gereformeerd. Op latere leeftijd keerde ze terug naar de joodse godsdienst. Ook de volgende generaties worstelen met hun identiteit. De oorlog trok een diep spoor. De ziel van Catharina” heet het

Meer →

De ziel van Catharina

Een recensie van Wim Oolbekkink De ziel van Catharina is een onwaarschijnlijk maar waargebeurd verhaal van een onverschrokken en bijna achteloos dappere vrouw. De oma van Judith met wie ik samenwerkte en die me op een dag vertelt dat ze naar Israël

Meer →

De vele gezichten van Jezus

Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In zijn boek Verzoening uit 1997 kwam hij tot de conclusie dat er geen Bijbelse gronden zijn voor het dogma van de verzoeningsleer; de ophef over dat standpunt

Meer →

De weg van het onbekende

Weg van het onbekende is een intrigerend boek, geschreven door Ignace de Haes en Paul van der Velde. Het boek gaat over de zin van het Niet-Weten. De weg die wij allemaal moeten nemen. Wat er in de toekomst gebeurt, weet niemand.

Meer →

Het geheim van Jezus van Nazeret

“Geloof bestaat uit de innerlijke ervaring, uit een persoonlijke houding, uit een ontmoeting tussen ik en Gij. En dat moet je ervaren anders gaat het weer over een autoritair overgedragen leer of zelfs ideologie” Deze bovenstaande quote vond ik wel erg dicht

Meer →