Recensie : De ziel van Catharina

Drie generaties worstelden met Joodse identiteit  Bron : Reformatorisch Dagblad   Na haar onderduikperiode werd Catharina Keizer gereformeerd. Op latere leeftijd keerde ze terug naar de joodse godsdienst. Ook de volgende generaties worstelen met hun identiteit. De oorlog trok een diep spoor. De

Meer →

De ziel van Catharina

Een recensie van Wim Oolbekkink De ziel van Catharina is een onwaarschijnlijk maar waargebeurd verhaal van een onverschrokken en bijna achteloos dappere vrouw. De oma van Judith met wie ik samenwerkte en die me op een dag vertelt dat ze naar Israël

Meer →

De vele gezichten van Jezus

Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In zijn boek Verzoening uit 1997 kwam hij tot de conclusie dat er geen Bijbelse gronden zijn voor het dogma van de verzoeningsleer; de ophef over dat standpunt

Meer →

De weg van het onbekende

Weg van het onbekende is een intrigerend boek, geschreven door Ignace de Haes en Paul van der Velde. Het boek gaat over de zin van het Niet-Weten. De weg die wij allemaal moeten nemen. Wat er in de toekomst gebeurt, weet niemand.

Meer →

Het geheim van Jezus van Nazeret

“Geloof bestaat uit de innerlijke ervaring, uit een persoonlijke houding, uit een ontmoeting tussen ik en Gij. En dat moet je ervaren anders gaat het weer over een autoritair overgedragen leer of zelfs ideologie” Deze bovenstaande quote vond ik wel erg dicht

Meer →

De kerkdienst toegelicht

Dit boekje opent met een persoonlijke terugblik op de Gereformeerde jeugd van Riemer Roukema, waar hij goed op terugziet. Tegelijk heeft hij toen ook wel om zich heen gekeken naar de evangelische richting en is hij in Taizé geweest. Roukema constateert dat

Meer →

De benadering van de geesteswereld

Voor veel christenen is esoterie een onbekende wereld.  Ook omdat het gelijk gesteld wordt aan occultisme en dus aan satanisme. Van Schaik en Slavenburg beschrijven in hun boek ‘Geschiedenis van de westerse esoterie’ kernelementen ervan. Daaruit blijkt dat er nogal wat esoterische

Meer →

Annigje Opdevelde – divers

Een arbeidersvrouw in Doesburg Annigje Opdevelde is een aangrijpende roman over de levensgeschiedenis van een arbeidersvrouw in Doesburg, met name tijdens  en rondom de tweede wereldoorlog. Zij heeft in die periode lange tijd in haar eentje de verzorging en verantwoordelijkheid voor haar

Meer →