De Nabij-dood-ervaring in de ‘picture’

Het Netwerk Nabij-de-dood-ervaring heeft dit jaar wat te vieren. Oprichter Pim van Lommel is dit jaar tachtig geworden. En Stichting Merkawah – zoals het netwerk in den beginne heette – vierde op 25 oktober haar 35-ste verjaardag. Ter gelegenheid van beide jubilea staat onze ontmoetingsdag op 2 dec. dit jaar in het teken van herinneren en gedenken. Sprekers zijn een viertal auteurs van het boek ‘Het geheim van Elysion’, het standaardwerk over de nabij-de-dood-ervaring dat enige tijd geleden verscheen.

Rinus van Warven: De bril waarmee we naar de werkelijkheid kijken verandert om de vijf tot tien jaar. Als we modernste inzichten van de Kwantumfysica mogen geloven, dan verandert datgene waar naar gekeken wordt mee met het perspectief van de waarnemer. Aan het begin van de jaren tachtig ging het om maatschappelijk engagement. In de jaren negentig ging het om ethische onderwerpen. Vijf jaar draaide alles om spiritualiteit. Nog eens vijf jaar stonden kwamen spirituele groei en spirituele ontwikkeling in de belangstelling. Vanaf het jaar 2010 staat zingeving centraal en de afgelopen vijf jaar is gaat het over verbinding. Wat zegt dat over de manier van kijken naar de NDE? Is de kennis die we er over hebben mee verandert?  En wat zegt dat over de toekomst? 

Pim van Lommel: “Ik zal die dag wat vertellen hoe het mij is vergaan sinds 1986, ik zal kort wat vertellen over onze wetenschappelijke studie, over wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken en voorwoorden in boeken, over de vele documentaires, tv- programma’s en interviews, de vele lezingen, over de hele wereld (!), over de vele internationale contacten, met name via IANDS en SMN,  over de vele e-mails en de vele contacten met mensen met een NDE, of met andere ervaringen van een verruimd bewustzijn. Ik zal ook nog verwijzen naar levenseinde-ervaringen, terminale helderheid, perimortale ervaringen, gedeelde doodservaringen, en postmortale ervaringen, met enkele voorbeelden. En ik zal enkele indrukwekkende NDE-verhalen citeren.” 

Raymond Saerens spreekt over NDE en WETENSCHAP: De NDE is een bijzonder sterke ervaring van waarheid in een bijzondere werkelijkheid bij bijzonder helder bewustzijn. Wetenschap is het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven; het is in principe simpelweg waarheidsvinding: een antwoord zoeken op hoe de werkelijkheid eruit ziet en werkt. In deze uiteenzetting staan we stil bij deze begrippen omdat de wetenschap in een paradigmawissel zit en beoefenaars het niet altijd eens zijn met elkaar en over nieuwe inzichten en vondsten. Dit laatste omdat deze vaak zoals in kwantumfysica contra intuïtief (maar toch waar) zijn. Bovendien is de klassieke wetenschappelijke methode zelfbeperkend. En wat is een bewijs en wat zegt het over waarheid.

Naast hoofdauteur Titus Rivas is Rudolf Smit medeauteur van het boek The Self Does Not Die (Het Zelf sterft niet). Daarvan is dit najaar een tweede, tevens fors uitgebreide druk verschenen. Het bevat nu 24 extra casussen. In totaal zijn 128 casussen opgenomen met als belangrijkste kenmerk: tijdens hun NDE, waarin ze in totaal (fysiek) bewusteloze toestand verkeerden, namen deze NDE’rs tóch hun omgeving waar en konden die ze na ontwaken precies beschrijven. En, heel belangrijk!, die waar­nemingen konden door onafhankelijke derden worden bevestigd. Dit soort NDE’s zijn dus een zeer krachtige aanwijzing dat het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam kan opereren. Kortom, het bewustzijn (de ziel?) is eindeloos! Rudolf zal een of meer spectaculaire casussen toelichten.

De inleiders spreken hun bijdragen uit gedurende de ochtenduren en een deel van de middag.
 ’s Middags kan er, na de lunch, in  workshops over worden nagepraat. Het programma begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal eindigen rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middag­gedeelte worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops.

Plaats

Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Dit is vlak bij het NS-station Bilthoven. Vanaf het treinstation is het ca 10 minuten lopen. Zie hieronder de looproute vanaf het station. Deze locatie is ook per auto bereik­baar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan en op het terrein van Huize Het Oosten..

Kosten

€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen, €35,00 voor niet-donateurs. €12,50 voor minder­jarigen boven 12 jaar. De lunch is inbegrepen. Betaling geldt als aanmelding. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76 ten name van de Stichting NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 2 december 2023.

Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in verband met betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A.

Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@netwerknde.nl. NB: mocht het onverhoopt gebeuren dat uw mail naar voornoemd adres niet wordt geaccepteerd, probeer dan info@netwerknde.nl.