Het leven ten volle leven

Uitgeverij van Warven producties heeft verschillende boeken van me uitgegeven. Een centraal thema is dat alle mensen talenten hebben die ze moeten ontdekken om ze vervolgens te ontwikkelen en in te zetten voor het welzijn van henzelf, hun omgeving en voor de natuur en de schepping als geheel. Op die manier kunnen mensen hun leven ten volle leven.

Meditatie is een groot hulpmiddel om te ontdekken wie je echt bent en waarvoor je leeft. Het is veel meer dan een techniek om je geest tot rust te brengen en beter om te kunnen gaan met stress. Het is een levensweg. Ik schreef verschillende boeken over deze thema’s, zoals ‘Meditatie-oefeningen’ (2019), met meer dan 150 verschillende oefeningen om meditatie echt te integreren in je leven.

Daarnaast zijn er Inzichtmeditaties, die nog relatief onbekend zijn in ons deel van de wereld. Hierover gaan de boeken ‘Vidya meditatie, op zoek naar tijdloze, universele kennis’ (2021) en ‘De universele kennis van de Upanishads, haar boodschap voor de huidige tijd’ (2021). Daarnaast is een bijzondere meditatiemethode uitgewerkt die je de verbinding laat ervaren die er is tussen de microkosmos (jezelf) en de macrokosmos (de schepping als geheel). Deze methode is een groot hulpmiddel om ‘dieper te kunnen voelen’ en is beschreven in ‘Meditatie van het Hart, de weg van anvaya-vyatireka’ (2013).

Het is belangrijk dat mensen zelf gaan nadenken over wat spiritualiteit is. Pas na de Tweede Wereldoorlog komt spiritualiteit in het publieke domein. We moeten onze kinderen leren hoe zij zelf kunnen onderzoeken en ontdekken wat de zin en betekenis is van hun leven. Hierover heb ik het boek ‘Een Droomschool in een Droomstad’ (2008, ) geschreven.

Om je leven écht te leven is het belangrijk dat je in harmonie leeft met jezelf, je omgeving en met de schepping als geheel. Het lijkt vaak moeilijk om een harmonieus leven te leiden, maar je kunt altijd een stap zetten. Hierover gaat het boek ‘Leven in harmonie, een andere kijk op de weg van handeling’ (2022).