De vernieuwing van geloof en kerk-zijn

Op 8 mei a.s. wordt in dominicanerklooster Huissen het boek ‘Bezield Verband’ van John Veldman gepresenteerd; een boek over de ontwikkelingen in de katholieke theologie aan het eind van de vorige eeuw. In het eerste deel wordt ontstaan en teloorgang van de ‘Acht Mei Beweging’ (1985-2003) beschreven.

In deze beweging komt alles samen wat op dat moment in de katholieke kerk in Nederland veranderingsgezind is. Ze biedt een bezield verband waarin gelovigen in een ‘verkilde’ kerk hun hart kunnen ophalen en brengt een intellectueel ‘geloofsverstaan’ en een meer volkse ‘geloofsgevoel’ dichter bij elkaar. In de theologische reflectie hierop (deel II) wordt duidelijk dat de beweging in het begin vooral focust op de verschillen van inzicht met behoudende stromingen en daarin ‘het andere gezicht’ van de kerk wil tonen.

Maar geleidelijk blijkt dat ook in de beweging zelf (paradigmatisch) heel verschillend gedacht wordt over vernieuwing van geloof en kerk-zijn. Dit – en niet zozeer de framing dat het gaat om een beweging in conflict met bisschoppen – leidt uiteindelijk tot een Babylonische spraakverwarring en het opheffen van de beweging. In het derde deel worden enkele lijnen doorgetrokken en lessen geleerd met als focus het actuele filosofische debat over de morele ordening van de samenleving. Het nawoord in dit boek wordt verzorgd door Erik Borgman.

3 Comments

  1. Zeer benieuwd naar het boek van John, met name deel 3. Het enthousiasme van de beginnende beweging en de ” Babylonische spraakverwarring” erna is voor degenen die het hebben meegemaakt herkenbaar, maar hoe is die toestand te linken aan de morele ordening van de samenleving nu? We gaan het – opnieuw – meemaken!

  2. Dat is nu juist het leuke, Hans. Het wordt vanzelf duidelijk als het boek leest

  3. Een ding is zeker: een beetje morele ordening kunnen we vandaag wel gebruiken..

Geef een reactie

Your email address will not be published.