/

Project Levenskunst

In het grillige landschap van het menselijk bestaan hebben mensen zich altijd afgevraagd hoe ze hun leven zinvol en vervuld kunnen maken. Het verlangen naar een goed geleefd leven, doordrenkt met betekenis en tevredenheid, heeft geleid tot een eeuwenoude zoektocht naar wijsheid en ethiek. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geresulteerd in het concept van levenskunst – een benadering van het leven waarin het nastreven van een gelukkig en vervuld bestaan wordt beschouwd als een intrinsieke ethische keuze.

Levenskunst is een filosofisch perspectief dat verder gaat dan het simpelweg overleven en streven naar materiële welvaart. Het draait om het bewust vormgeven van het eigen leven, het cultiveren van deugden en het streven naar persoonlijke groei en harmonie. Als ethische keuze gaat levenskunst niet alleen over het individu, maar ook over de wijze waarop men zich verhoudt tot anderen en de samenleving als geheel.

Het fundament van levenskunst als ethische keuze rust op het idee dat het individu een actieve rol speelt in het creëren van zijn of haar eigen geluk en welzijn. Hierbij komt het belang van morele beslissingen naar voren, waarbij men zich bewust moet zijn van de gevolgen van zijn of haar acties voor zichzelf en anderen. Levenskunst vereist introspectie, zelfkennis en zelfbewustzijn om persoonlijke waarden en doelen te identificeren en na te streven.

Binnen de context van levenskunst worden deugden, zoals moed, rechtvaardigheid, wijsheid en matigheid, beschouwd als essentiële pijlers om een deugdzaam en vervuld leven te leiden. Het gaat niet alleen om het bereiken van persoonlijk succes, maar ook om het vinden van balans en harmonie tussen de verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties, gezondheid en vrije tijd.

Levenskunst als ethische keuze kan verschillende perspectieven omvatten, afhankelijk van culturele achtergronden, filosofische tradities en persoonlijke overtuigingen. Het kan worden benaderd vanuit religieuze, seculiere of humanistische standpunten, maar de kern blijft hetzelfde: het verlangen om een moreel bewust, authentiek en vervuld leven te leiden.

In deze lezingencyclus zullen we dieper ingaan op de essentie van levenskunst als ethische keuze. We zullen de concepten, uitdagingen en voordelen onderzoeken die voortvloeien uit het omarmen van levenskunst als een pad naar een betekenisvol leven. Door het begrijpen van levenskunst als ethische keuze, kunnen we wellicht inspiratie en inzicht vinden om ons eigen leven vorm te geven en een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen.

8 Okt  – Ignace de Haes – Levenskunst en het Niet-Weten

Een mens kan niet alles weten, zeker de toekomst niet, want die is ongewis en daarmee niet te controleren. Hoe meer je die controle wilt hebben op keuzes die met de toekomst te maken hebben, hoe meer je te maken krijgt met keuzestress. Het heeft dus veel meer zin je te verdiepen in de onzekerheden die horen bij het niet-weten, dan te investeren in controlemechanismen die de onzekerheden weg willen poetsen. Deze middag krijg je niet alleen uitleg hoe dat eventueel zou kunnen, maar ga je er ook mee aan de slag. En wie weet wat daar allemaal uitkomt!

Zie boek: Ignace de Haes en Paul van der Velde. ‘Weg van het onbekende. De zin van het Niet-Weten’ 

14 jan – Frank Bosman – Dwaasheid als levenskunst

De moderne mens smacht naar levenskunst, maar is deze kunst verloren. Wanhopig richten we onze blik naar buiten – in meer avonturen, meer seks, meer topervaringen aan de andere kant van de wereld – of naar binnen – in de zoveelste cursus mindfulness of tantrische seks. In deze lezing wijst de bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman een andere weg, zo oud als de weg naar Rome, maar nog altijd actueel: de weg van de dwaasheid. Aan de hand van gekke teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, vreemde snuiters uit de christelijke traditie die de macht van deze wereld ongestraft tarten tot de idioten die vandaag de dag onze steden bevolken. Laat je verrassen, omarm je eigen dwaasheid! 

8 oktoberIgnace de Haes  
12 novemberDirk van de Glind  
10 decemberIneke Visser  
14 janFrank Bosman  
11 februariPaul van der Velde  
10 maartHilde Debacker  
14 aprilOdette de Theije  
12 meiHein van Dongen  
9 juniRinus van Warven  

Geef een reactie

Your email address will not be published.