God? Zoeker, wat geloof je?

Op dit moment laat 25-30% van de Nederlandse bevolking zich inspireren door verschillende geloofs- en wijsheidstradities zonder zich aan één daarvan exclusief te verbinden. Dit worden ‘zoekers’ genoemd. Hans le Grand is zo’n zoeker, en hij promoveert op 6 November op de

Meer →

Wonderen van ontwikkeling

De aardigheid van het boek is dat daarin de verbeelding aan de macht komt. Niet de verbeelding van de schrijver maar die van de lezer. Hij wordt uitgenodigd zijn verbeelding oplettend, nauwkeurig en systematisch in te zetten. Zó, dat die verbeelding het

Meer →

Project Levenskunst

In het grillige landschap van het menselijk bestaan hebben mensen zich altijd afgevraagd hoe ze hun leven zinvol en vervuld kunnen maken. Het verlangen naar een goed geleefd leven, doordrenkt met betekenis en tevredenheid, heeft geleid tot een eeuwenoude zoektocht naar wijsheid

Meer →

Relativeer je ego, omarm de wereld

Nieuw in het aanbod van Uitgeverij Van Warven: het derde boek van sociaal filosoof, oud-journalist en veehouder in ruste Hans Berens. De titel  is Rampspoed en Wederopstanding, ondertitel Een lange zomer in Westerstede. Net als zijn eerdere boeken gaat het over centrale

Meer →

Liefde als wijsgerig grondbegrip

Wie in staat is om liefde te geven, behoort volgens psychologen tot de gezondste en gelukkigste mensen op aarde. Liefhebben reduceert stress en verlengt het leven. Alleen al om deze praktische redenen loont het dus om de ars amandi te cultiveren. Daarbij

Meer →

Herleving gedachtengoed Carl Gustav Jung

Jung zet alles wat hij in zijn binnenwereld tegenkwam in het kader van wat hij ‘De nieuwe religie’ noemt. ‘De jaren waarin ik de innerlijke voorstellingen volgde,’ zo schrijft Jung, ‘vormden de belangrijkste tijd van mijn leven. Mijn volledige latere werkzaamheden bestonden

Meer →

De dans van angst en verlangen

Het onderzoek ‘Onzichtbaar in twee werelden’ is onderdeel van een project met de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag, Transgender Netwerk Nederland om de preventie, opvang en aanpak van huiselijk geweld tegen transgender personen te verbeteren. Recentelijk vond in Amsterdam in pakhuis

Meer →