Symposium Menselijke Persoonlijkheid – Frederic Myers

Het Frederic Meyers Symposium van 16 april a.s. is helaas uitverkocht.

Het voornemen bestaat om 24 september 2023 dit symposium nogmaals te organiseren.

Op 16 april wordt in Bilthoven een symposium gehouden rond het boek Menselijke persoonlijkheid van Frederic Myers. Dit magistrale werk is één van de eerste pogingen om de psychologie van de mens zo volledig mogelijk te beschrijven.

Aan het symposium wordt meegewerkt door een vijftal sprekers. Allereerst vertaler Gerard Burger. Hij belicht de achtergronden van de visie van Myers. Dr. Hans Gerding zal ingaan op de relatie tussen het gedachtegoed van Frederic Myers en dat van Carl Gustav Jung. Dr. Hein van Dongen spreekt over de neo-gotiek en de gotische psychologie. Drs. Rinus van Warven houdt een lezing over het thema ‘Spiritisme, spiritualiteit en de Holy Spirit. Dagvoorzitter is drs. Odette de Theije.

Het boek is het meesterwerk van Frederic Myers, een Engelse classicus die gefascineerd raakte door de vraag of persoonlijk overleven na de fysieke dood mogelijk zou zijn. Hij was de eerste die een wetenschappelijke manier voor het benaderen van parapsychologische verschijnselen ontwikkelde.  Maar het gaat tevens over de Victoriaanse worsteling tussen spiritualiteit en de toen opkomende wetenschap.

Myers besefte dat, om te kunnen vaststellen of een deel van de mens na de dood zou kunnen overleven, hij deze verschijnselen zou moeten inpassen in een psychische structuur die ruimte zou bieden aan het voorkomen van fenomenen als hypnose, telepathie (de term is van Myers) en mediumschap. 

In dit boek bouwt hij met behulp van veel voorbeelden deze psychische structuur op een originele manier geleidelijk op, waardoor de meer exotische parapsychologische verschijnselen op een volstrekt geloofwaardige manier worden ingepast. Hierdoor ontstaat een logisch bouwwerk, dat veel intrigerende vragen oproept die nog altijd niet beantwoord zijn. Het boek is na zo’n honderdtwintig jaar nog steeds actueel en een must voor eenieder die zichzelf afvraagt wat de mens in wezen is, één van de meest belangwekkende vragen die iemand zich kan stellen.

Om het boek te bestellen klikt u hier