Verdwaald in de Liefde

Met meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen die vastlopen, heeft Willem Lems zich de laatste 10 jaar gespecialiseerd in relatietherapie. In zijn boek “Verdwaald in de liefde” deelt hij zijn visie op relaties en persoonlijke ontwikkeling, om lezers

Meer →

Vrijheid in gevangenschap

Vrijheid… ieder mens snakt ernaar. We willen vrij zijn van. Vrij van gevangenschap,van wat en wie ons inperkt of belemmert, stoort of frustreert. We garanderenvrijheid via rechten en plichten, zo nodig af te dwingen via de wet, minstens veiligte stellen via een

Meer →

De man die zijn ezel opvouwt

Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar de mooiste verhalen: over monsters, demonen, goden en dappere personen. Over hoe de wereld zou zijn geschapen, de avonturen van dappere helden en waarom de mensen toch zo vaak ruzie maken. In alle religies over de hele

Meer →

Liefde als wijsgerig grondbegrip

Wie in staat is om liefde te geven, behoort volgens psychologen tot de gezondste en gelukkigste mensen op aarde. Liefhebben reduceert stress en verlengt het leven. Alleen al om deze praktische redenen loont het dus om de ars amandi te cultiveren. Daarbij

Meer →

Herleving gedachtengoed Carl Gustav Jung

Jung zet alles wat hij in zijn binnenwereld tegenkwam in het kader van wat hij ‘De nieuwe religie’ noemt. ‘De jaren waarin ik de innerlijke voorstellingen volgde,’ zo schrijft Jung, ‘vormden de belangrijkste tijd van mijn leven. Mijn volledige latere werkzaamheden bestonden

Meer →

De worsteling – op weg naar huis

We verlangen allemaal naar liefde en verbinding. En we willen zo weinig mogelijk lijden. Ondanks deze diepe, gedeelde verlangens neemt het welzijn in onze samenleving af (depressie, burn-out, eenzaamheid) en neemt de polarisatie tussen (groepen) mensen toe. Velen zijn de verbinding met

Meer →