//

Spiritueel meesterwerk Marokkaanse auteur

Het boek 'Onvervuld verlangen' beschrijft het persoonlijke verhaal van de auteur, die als negenjarige jongen vanuit Marokko naar Nederland kwam om hier met zijn familie een nieuw bestaan op te bouwen.

De auteur beschrijft zijn kindertijd en zijn volwassen leven, de vele uitdagingen op zijn pad en vooral zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: wie ben ik? 

Hierbij gaat hij soms de diepte in om vervolgens leuke en soms hilarische anekdotes te beschrijven over vele uiteenlopende onderwerpen. Nu eens met een traan, dan weer met een lach. Dit levert bij de lezer momenten van herkenning op. De auteur hoopt de lezer daarmee uit te nodigen om vastgeroeste aannames, overtuigingen, meningen en conclusies te bezien en… bij te stellen.

Om een antwoord te vinden op de vraag ‘wie ben ik?’ duikt de auteur in het geloof dat hij van huis uit heeft meegekregen en waarmee hij is opgegroeid. Hij geeft een beschouwing van wat religie in zijn algemeenheid volgens hem is of behoort te zijn. Tijdens zijn zoektocht komt hij in contact met vele religies, spirituele stromingen, goeroes en ‘zieners’. Hij deelt zijn ervaringen in dit boek. 

Deze ervaringen leveren – zowel in positieve als in negatieve zin – nieuwe inzichten op. De auteur neemt de lezer hierin mee. Niet om dat te delen wat in zijn ogen ‘waar’ is, maar om de lezer uit te nodigen om op basis van eigen autoriteit meer te gaan vertrouwen en te bouwen op dat wat hij of zij zelf ontdekt en voelt.