Religie als actuele kwestie

Volgens de Zweedse theologe Svenungsson is de huidige tijd niet te begrijpen zonder een gevoeligheid voor religie. ‘Het werk van Jayne Svenungsson is een Nederlandse introductie meer dan waard omdat ze ons bijpraat over de ingewikkelde situatie van religie in Europa en daarop een perspectief ontwikkelt. Dit schrijft vrijzinnig hoogleraar Rick Benjamins in de inleiding van het boek Religie als actuele kwestie’.

‘Vergeet de simpele gelijkschakeling van religie met kerk, van kerk met waarheid, van waarheid met christendom en van christendom met Europa. Daar zijn we voorbij. Op dit continent is religie verdwenen en teruggekeerd, in verschillende gedaanten losgemaakt van instituten en tegelijk nog steeds van invloed op maatschappelijke ordeningen en publieke moraal. Dat maakt religie op zijn zachtst gezegd complex en dikwijls problematisch,’ zo vervolgt Benjamins. 

Op 15 maart houdt Jayne Svenungsson een lezing over dit onderwerp in de Geertekerk in Utrecht. Svenungsson is professor Systematische Theologie aan de Universiteit van Lund (Zweden) met een zwaartepunt in de godsdienstfilosofie.
 
In haar lezing zal Svenungsson ingaan op wat zij omschrijft als een ‘verloren radicaliteit’ in de vroege protestantse theologie. Ze zal zich in het bijzonder richten op het 18e-eeuwse milieu van Halle, waar een filosofische interesse in de esthetiek op een fascinerende manier samensmolt met het piëtisme. Dat is een ontwikkeling die nog steeds doorklinkt in de romantische theologie van de jonge Friedrich Schleiermacher.

Een herneming van deze radicale impuls – die nauw verbonden is met het concept van ervaring – is essentieel voor de doordenking en vernieuwing van de liberale theologische erfenis voor vandaag. Op basis van zowel esthetische als fenomenologische bronnen zal Svenungsson een ‘poëtische theologie’ voorstellen als kritische weg voor een toekomstige protestantse theologie. Zij noemt de zogeheten ‘poëtische theologie’ essentieel voor de doordenking  en vernieuwing van de liberale theologie. Dat voorstel zal de gerenommeerde Zweedse theologe uitwerken in De Vrijzinnige Lezing 2024 die zij uitspreekt op vrijdag 15 maart in de Geertekerk Utrecht.

De Vrijzinnige Lezing met Jayne Svenungsson vindt plaats op vrijdag 15 maart in de Geertekerk Utrecht. De lezing is zowel live als via een live stream te volgen.