/

De dans van angst en verlangen

Het onderzoek ‘Onzichtbaar in twee werelden’ is onderdeel van een project met de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag, Transgender Netwerk Nederland om de preventie, opvang en aanpak van huiselijk geweld tegen transgender personen te verbeteren. Recentelijk vond in Amsterdam in pakhuis de Zwijger een conferentie over dit onderwerp.

Het boek ‘De dans van angst en verlangen‘ van Ties de Bresser kreeg een plek in het geheel van de conferentie om mensen een tastbaar verhaal te bieden, zodat ze naast de cijfers en informatie in het rapport zich een meer levendig beeld konden scheppen over hoe het is voor een transgender om zich staande te houden in een wereld die hen geen of nauwelijks ruimte biedt.

De bijeenkomst ging over een onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling jegens transgenders. 42 % van de transgenders krijgt hier vroeg of laat in meer of mindere mate mee te maken. Dan hebben we het nog niet over het geweld en de intimidatie buiten de relationele sfeer om.

Diverse instanties uit het hulpverleningscircuit waren op de conferentie afgekomen om meer te weten te komen over hoe zij hun hulpverlening aan transgenders die hiermee te maken hebben, kunnen verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat er binnen de hulpverlening een onvoldoende holistische kijk is op de problematiek, waardoor je in de hoek van de hulpverlening voor huiselijk geweld en kindermishandeling vaak niet gezien en erkend wordt als transgender.

Daarnaast blijkt dat in de hoek van de transzorg het hoofdstuk mishandeling onzichtbaar blijft, of omdat daar geen ruimte aan gegeven wordt of omdat de hulpvrager dit niet ter sprake durft te brengen uit angst dat zijn transitietraject uitgesteld dan wel afgeblazen wordt. Uiteindelijk blijft de hulpvrager achter met lege handen of zorg die niet op zijn zorgvraag is afgestemd.

De bijeenkomst werd door velen beleefd als nuttig en inspirerend. De meesten kijken dan ook uit naar het vervolgonderzoek dat gaat plaatsvinden om meerdere doelgroepen te kunnen voorzien van informatie en scholingsmateriaal voor een betere aanpak van de zorg aan transgenders.

Informatie over het boek: https://uitgeverijvanwarven.nl/product/de-dans-van-angst-en-verlangen/