Recensie : De ziel van Catharina

Drie generaties worstelden met Joodse identiteit  Na haar onderduikperiode werd Catharina Keizer gereformeerd. Op latere leeftijd keerde ze terug naar de joodse godsdienst. Ook de volgende generaties worstelen met hun identiteit. De oorlog trok een diep spoor. De ziel van Catharina” heet het

Meer →

Zinvol ouder worden

Door Wouter ter Braake Mijn vaders vader werd zevenentachtig jaar. Weinigen bereikten een dergelijke gezegende leeftijd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In de huidige tijd is langdurige ouderdom evenwel geen uitzondering. De restant levensverwachting van 65-plussers is bij mannen

Meer →

De ziel van Catharina

Een recensie van Wim Oolbekkink De ziel van Catharina is een onwaarschijnlijk maar waargebeurd verhaal van een onverschrokken en bijna achteloos dappere vrouw. De oma van Judith met wie ik samenwerkte en die me op een dag vertelt dat ze naar Israël

Meer →

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van de website denieuwetendens.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door de Uitgeverij Van Warven. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan je aanbieden. Het gebruik van

Meer →